امروز: جمعه، 31 فروردین 1397

» ثبت نام در کارگاه آموزشی 40 ساعته کد نویسی پایتون

 با توجه به درخواست های مکرر، مرکز آپا دانشگاه شهرکرد قصد دارد کارگاه آموزشی 40 ساعته کد نویسی پایتون با رویکرد امنیت را برگزار نماید.

مکان: دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی - مرکز آپا
زمان: 25 آذرماه 1396

*ساعت دقیق برگزاری دوره ها متعاقبا اعلام خواهد شد*