امروز: شنبه، 30 تیر 1397

 ثبت نام در کارگاه های آموزشی مرکز آپا (دوره مقدماتی)

مکان: دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی - مرکز آپا

*ساعت دقیق برگزاری دوره ها متعاقبا اعلام خواهد شد*

ثبت نام در این دوره ها رایگان بوده و گذراندن این دوره، پیش نیاز حضور در دوره پیشرفته است