امروز: یکشنبه، 3 مرداد 1400

 
آزمون کد نویسی امن روز دوشنبه 16 مرداد ساعت 10 در سالن امتحانات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد.

دانلود جزوه امتحان : Https://chb.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/07/49734_orig.pdf