امروز: شنبه، 3 مهر 1400

» تماس با ما

 سازمانها، ادارات و شرکت های محترم استان چهارمحال و بختیاری میتوانند در صورت برخورد با آلودگی به باج افزارها و کدهای مخرب، وجود حملات به شبکه  یا سایت آنها،  و یا در صورت داشتن درخوست بررسی و صدور گواهی امنیت شبکه یا سایت، درخواست برگزاری دوره های اموزشی در خصوص امنیت فضای تبادل اطلاعات و ... موارد درخواست خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی cert@sku.ac.ir ارسال نمایند یا با شماره تلفن/فاکس  32324438 با همکاران مرکز آپای شهرکرد درمیان بگذارند.
آدرس مرکز: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد / کد پستی: 34141-88186