برگزاری کارگاه های آموزشی مرکز تخصصی آپا ویژه سازمان ها،نهادها ودانشگاه های استان

تاریخ ارسال : 1401/11/01 نویسنده : مدیریت

مركز تخصصي آپا دانشگاه شهركرد با مجوز رسمي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كارگاههاي متنوع آموزشي باموضوعات فضاي سایبري، فناوري اطلاعات، اینترنت اشیاء و... به صورت آنلاین و با استفاده از اساتید مجرب براي سازمانها، نهادها و دانشگاه هاي استان درسه ماه پایاني سال برگزار مي نماید. جهت شركت در دورهها ثبت نام الزامي است و ثبت نام به صورت الكترونیكي مي باشد . درضمن گواهي هاي مرتبط با موضوع كارگاه براي شركت كنندگان و از طریق وزارت ارتباطات صادر مي گردد.

دانلود فایل